KÖLCSÖNZÉS

Röviden:

- itt kell hagynod kaucióként a játék árát

- 5 napra viheted el

- a kölcsönzési díj megegyezik a játék árának 10%-ával, de minimum 500,- Ft

 

Ha társasjátékot szeretnél tőlünk kölcsönözni, ezt a szerződést kell előtte aláírnod:

 

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

 

amely létrejött Kölcsönadó:

Némethné Hajdu Beatrix e. v. (9400 Sopron, Fapiac 2. I/4., Asz: 68266750-1-28) a Játékláz Játékbolt (Mátyás király utca 15.) üzemeltetője és

Kölcsönvevő:                                                                                                  Kölcsön tárgya:

Név:                     …………………………………………………………………..        Kölcsönzött játék: …………………………………………………

Lakcím:                …………………………………………………………………..        Kölcsönzési idő: 5 nap, utolsó napja: …………………..

Szig.sz.:               …………………………………………………………………..        Kaució:                 ……………………...…………………………

Tel.:                     …………………………………………………………………..        Kölcsönzési díj 5 napra: ……………………………………….

E-mail:                 …………………………………………………………………..        Kauciót visszakaptam: ………………………………………….

között az alábbi feltételekkel:

1.       Kölcsönadó kölcsönadja a tulajdonában lévő fent megnevezett játékot Kölcsönvevőnek.

2.       Kölcsönvevő megtekintett állapotban kölcsönveszi a fenti játékot. Aláírásával igazolja, hogy hiánytalannak találta. Vállalja, hogy ugyanilyen állapotban szolgáltatja vissza.

3.       Kölcsönvevő biztosítékképpen kauciót fizet, aminek összege megegyezik a játék eladási árával. Kölcsönadó a kölcsönzési díjjal csökkentett kauciót visszaadja a játék visszavételekor, ha az hiánytalan és sértetlen.

4.       Kölcsönadó a szerződés aláírásával igazolja, hogy a kauciót átvette.

5.       Kölcsönvevő vállalja, hogy amennyiben a játékban kárt tesz, fizeti annak javításából, részeinek vagy egészének pótlásából adódó plusz költségeket. Ennek fedezetéül a kaució visszatartásra kerül. Amennyiben a visszahozott játékból hiányzó darabokat nem lehet pótolni, vagy olyan sérülés keletkezett rajta, ami a lejátszhatóságot befolyásolja, Kölcsönvevő a kauciót nem kapja vissza. Az vételárként lesz beszámítva. Az ilyen játékokra a szokásos garancia nem vonatkozik.

6.       Kölcsönzési idő: 5 nap. Amennyiben Kölcsönvevő az 5. napon nem hozza vissza a játékot, úgy Kölcsönadó késedelmi díjat számít fel.

7.       Amennyiben Kölcsönvevő a kikölcsönzött játékból vesz vagy rendel 1 db-ot, 10% kedvezmény illeti meg.

8.       Díjak:

Kaució:                                         a játék eladási ára

Kölcsönzési díj:                              a játék eladási árának 10%-a, de minimum 500,- Ft

Késedelmi díj:                                + a játék eladási árának 5%-a, de minimum 250,- Ft naponta

Felbonttatási díj:                            a játék eladási árának 10%-a, de minimum 500,- Ft

9.       Amennyiben Kölcsönvevő olyan játékot szeretne felbonttatni, ami nem szerepel a kölcsönözhető játékok listáján, 10% felbonttatási díjat kell fizetnie. Kölcsönadó fenntartja azon jogát, hogy eldöntse, melyik játékot bontja ki kölcsönzés céljára.

10.   Kölcsönvevő a kölcsönbe elvitt Kölcsönadó tulajdonában lévő játékot a kölcsönzési idő elteltével visszaszolgáltatja. Tudomásul veszi, hogy ha ezt nem teszi meg, az eljárást vonhat maga után.

11.   Kölcsönvevő a bolt adatvédelmi szabályzatát megismerte, elfogadja; adatait ennek ismeretében adja meg.

12.   A szerződés 2 pld-ban készült. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Sopron, ……………………………………..

……………………………………………………………                                 ……………………………………………………………

Kölcsönvevő                                                                                    Kölcsönadó

Nyitvatartás

Hétfő 12:00 - 17:00
Kedd 08:30 - 17:00
Szerda 08:30 - 17:00
Csütörtök 08:30 - 18:00
Péntek 08:30 - 17:00
Szombat 08:30 - 13:00
Vasárnap zárva

06205876526

Mátyás Király u. 15.

9400 Sopron